22 de maig 2007

UNA NOVA FORMA DE FER POLÍTICA

Els hòmens i les dones del Bloc-Verds, tenim un projecte integral per al nostre poble, però, a més, la nostra candidatura representa una nova forma de fer les coses, que vol regenerar la política municipal.

Com a CANDIDAT DEL BLOC-VERDS, a l'alcaldia, EM COMPROMET a liderar una nova manera de fer política.

1. Des del diàleg, sense renunciar al consens. Sense hipotecar el nostre vot, que no servirà per assegurar la majoria absoluta a cap partit. Treballarem des del nostre projecte, analitzant i valorant proposta a proposta i controlant l'acció de govern.

2. Des de la participació ciutadana. Convocant periòdicament el Fòrum d'Alaquàs i l’Agenda 21 Local, creant Consells Municipals de participació (jóvens, majors, immigrants, discapacitats...)

3. Des del treball en equip direm NO a una política personalista, perquè confiem en les nostres dones i hòmens, implicades o relacionades laboralment amb el món infantil, moviments juvenils, famílies, escoles, majors, sindicats, parròquia,...

4. Des de la transparència en la gestió, sense manipulació propagandística ni balls de números. Utilitzant La Gaseta per informar de l'estat real de comptes de l'Ajuntament i de l'evolució dels projectes. I recollint propostes d’associacions i moviments ciutadans.

5. Des de la racionalització de despeses. Fugint del malbaratament de recursos econòmics. Creant noves i necessàries instal·lacions sense oblidar el manteniment del que tenim (jocs infantils, jardins, carrers, contenidors, espais municipals...).

6. I fugint de privatitzacions directes o indirectes que acaben alienant els recursos municipals encarint els serveis (com el polisportiu, els projectes urbanístics o els serveis d'atenció a la persona...).

Per totes eixes raons, vull demanar-te, que el dia 27 de maig, en la cita que els veïns i les veïnes d'Alaquàs tenim amb les urnes per decidir el nostre futur, recolzes aquest projecte col·lectiu de renovació del nostre poble donant-nos el teu vot.


Vicent Forment
Candidat del Bloc-Verds a l'alcaldia
vicentforment@bloc.ws