01 de novembre 2007

DINERS I PARTICIPACIÓ


Al ple municipal de desembre, si el Sr. Alcalde (71.000 €) no està ocupat en altres menesters, es discutiran i s'aprovaran, una vegada més, les partides pressupostàries que hauran de regir la nostra vila durant el proper any, uns pressupostos amb una clara tendència electoralista i sense tindre en compte, en cap moment la participació ciutadana.

Es per tant el moment de iniciar un procés de democratització real de la vida dels i les ciutadanes i d’Alaquàs fent un exercici de participació ciutadana, atorgant a la població el protagonisme en els processos que li corresponen. La ciutadania ha de disposar dels mecanismes de participació democràtica per tal d'exercir els seus drets com a ciutadans/es retornant la política a la gent, ja que la ciutadania no només te el dret de demanar, sinó que te el dret i la capacitat de decidir i d'elaborar solucions.

Esta participació ciutadana, però, ha de ser real i un dels primers passos que hauríem de començar a plantejar i a treballar són la necessitat d'assentar unes bases per a la creació i elaboració dels pressupostos participatius.

Fent realitat esta proposta aconseguirem més democratització de la població i la ciutat, la distribució de la renda des dels principis de la justícia social, la inversió en les necessitats reals de la població, la transparència administrativa, estimular una cultura de l'autogestió política on l'autogovern i la solidaritat siguen valors fonamentals, estimular el desenvolupament d'una nova cultura de la ciutadania.

Des del Bloc creiem que este seria un bon model per avançar cap a una ciutat més humana i més sostenible, potenciant el moviment associatiu i ciutadà. La gestió i corresponsabilitat d’Alaquàs per part de tots els ciutadans i ciutadanes ha de ser la nova manera de fer política, una política feta des de baix cap a dat, amb la participació de tots els col•lectius socials, veïnals, culturals...