01 d’abril 2008

PLENARI A HORA DE VERENAR


Este dijous 3 d'abril hi ha convocat un nou plenari municipal, en esta ocasió a les 17:00 hores, cada vegada a un hora més roïna per a la gent que estudia o treballa, dins de no rés aconseguiran el que volen que no hi haja públic.ORDEN DEL DIA

1º.- Aprobación de Actas de las sesiones celebradas en fecha 31 de enero, 11 de febrero, 14 de febrero, 28 de febrero, y 10 de marzo de 2008.-

2º.- Correspondencia Oficial.

3º.- Propuesta de aprobación de la liquidación de las obras de Rehabilitación del Castillo Palacio de Alaquàs, y ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 14 de febrero de 2008, relativo a aprobación de la Memoria Técnica de dichas obras.

4º.- Bases reguladoras del sorteo a celebrar en convocatoria pública para la selección de los adquirientes de viviendas de protección pública.- Edificios Bloque 2.B.1 (Parcela 3.2), Bloque 2.C.1 (Parcela 3.3) y Bloque 2.B.2 (Parcela 4.2) de la Unidad de Ejecución C2”, y viviendas vacantes de sorteos anteriores.- Propuesta de aprobación.

5º.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y prescripciones técnicas, que han de regir la contratación para la elaboración del Proyecto de Ejecución denominado “Rehabilitación de Conjunto de Viviendas del Barrio de los Faroles”.- Iniciación del expediente de contratación.-

6º.- Adjudicación de operación de préstamo de gasto corriente para el ejercicio 2008.- Propuesta de aprobación.-

7º.- Aprobación de la Cuenta General correspondiente al Ejercicio 2006.


MOCIONES GRUPOS MUNICIPALES.-


RUEGOS Y PREGUNTAS

Aprofite este post per fer un recordatori a l'Ajuntament:


*ARTICLE 3.
1) La redacció de tots els documents públics es realitzarà en valencià.

(Reglament de normalització lingüística per al municipi d'Alaquàs i el seu Ajuntament).

5 comentaris:

Anònim ha dit...

El reglament se'l passen pel forro quan els interessa.

Mancha ha dit...

Nos anuncian que abren de nuevo la radio. En Aldaia retransmiten los plenos. En alaquas quizas pasemos del silencio a la musica maquineta como mucho.

Y los colaboradores que han denunciado el silencio obligatorio de Radio Alaquas se les abrirá la puerta?, se podrá opinar en Radio Alaquas? se fiscalizará los contenidos? habrá censura? 24 horas de musica?.

Vicent Forment ha dit...

Benvolgut amic Mancha. Vinc del plenari i el Sr. Alcalde a anunciat que les emissions de la ràdio s'inicien el 2 de maig. Ja estan contractades una periodista
provinent de La Razón i un "vigilant", espere que de les instal·lacions tan sols. Segons han informat estan estructurant la graella. M'agradaria saber si estan contactant amb antics col·laboradors i col·laboradores.

Anònim ha dit...

desde luego que de hasta ocho programas que conozco yo no nos han avisado a ninguno, aunque parece logico porque imaginaran la alegria que nos hace haber estado silenciados.

Anònim ha dit...

SECURITY CENTER: See Please Here