23 de setembre 2008

LA PROTECCIÓ DEL NOU PGOU

El nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) inclou un Catàleg de Béns i Espais Protegits, on s'especifiquen els edificis a protegir en Alaquàs, aproximadament el Catàleg recull unes 400 vivendes protegides, entre les que no estan ni la Casita Blanca, ni la Casa d'Exercicis Espirituals de la Puríssima, segurament, no tenen el suficient valor històric i/o patrimonial per a formar part de la relació d'edificis protegits del nostre poble. Vos recomane que visiteu el fantàstic treball realitzat pels amics del Fòrum Ciutadà.

No entraré ara en analitzar la falta de rigor a l'hora de realitzar la selecció de les vivendes protegides, sembla com si hagueren llançat unes fitxes damunt del plànol i a qui li a tocat li a tocat. Però el que si que m'agradaria comentar es que amb aquest Catàleg no s'aconseguirà la protecció de cap vivenda al nostre poble, ni tan sols la d'aquelles que si que tenen cert valor, donç el Catàleg permet l'enderrocament de tots els edificis catalogats amb protecció ambiental ( la immensa majoria) i la substitució per edificis de nova planta.

Per tant el futur dels edificis catalogats serà el mateix que el que patirà l'edifici del cantó del Carrer Benlliure amb el carrer Convent, del que vos adjunte la fitxa del Catàleg i la foto del seu estat a dia de hui.

Senyora Regidora d'Urbanisme, per favor un poc de trellat si les vivendes no tenen cap valor no les catalogue i si el tenen no permeta el seu enderrocament.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Esta ja tindria el permis de obres, antes del 19 de Juliol, que publicaren en el bog, perque sino li han ficat un gol a l'ajuntament....!!!