29 de juliol 2011

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

A continuació vos adjunte  la meua  intervenció del plenari d'anit al punt de la Dació de compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 1433/11 per mitjà de la que s'aprova la liquidació del Pressupost General de 2010.  Se'ns presenta hui  al plenari la liquidació del pressupost de l'any 2010, una liquidació amb un dèficit de tresoreria de prop de sis milions d'euros, en concret es tanca el pressupost de 2010 amb 5.965.983,08 € de romanent  negatiu.  Un romanent negatiu que obliga a prendre mesures dràstiques i urgents si volem elaborar i aprovar un pressupost realista per a 2011.

El nivell de despeses corrents actual és insostenible, ja que el romanent negatiu s'ha incrementat respecte a 2009 en prop d'un milió d'euros, malgrat l'important ingrés derivat del cànon concessional de l'aigua potable, que és el que ha incrementat els ingressos en un 22,7% i el que ha fet que l'estalvi net siga positiu. Però aquest ingrés de prop de 6 milions d'eros ja no tornarem a tindre'l.

Però si les dades de la liquidació son preocupants, mes preocupant resulta la nota de premsa enviada per l'equip de govern, la setmana passada,  en la que davant d'aquesta situació s'atrevixen a traure pit i afirmen que "Alaquàs reduce la deuda en un 17% y cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria" Sra., Alcaldessa el primer que cal fer per a poder donar solucions als problemes és reconèixer-los i amb actituds com aquestes difícilment  es podran prendre les mesures adients per eixir d'esta complicada situació, mesures que es recullen al pla d'estalvi aprovat per este ple, però que hui per hui no estan complint-se.

Però per damunt de totes les mesures correctives que cal iniciar de manera urgent , a l'informe dels serveis econòmics hi ha una que malgrat la seua claredat sembla que vostès encara no han entès "para gastar primero hay que ingresar" històricament vostès han gastat el que tenien i el que no, està situació no es nova i com a mostra tenim els romanent de tresoria del últims anys:

•Romanent de tresoreria de 2007 -3.104.006,23
•Romanent de tresoreria de 2008 -6.864.653, 99
•Romanent de tresoreria de 2009 -5.093.944,67
•Romanent de tresoreria de 2010 -5.965.983,08

I eixa actuació ens ha portat a esta greu situació, de la que vostès son els únics responsables, ho frenen en sec el ritme de gasto o no serà possible fer front als compromisos que este Ajuntament  te adquirits.

Ho inicien ràpidament un canvi de formes a l'hora de confeccionar els pressupostos municipals, reduint la despesa i fent previsions d'ingressos realistes o tindran molt difícil trobar el recolzament del nostre grup  per aprovar els pressuposts dels propers anys.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Vicent, ¿para qué publicas la noticia si ya no contestas a los comentarios que escribimos?

Vicent Forment ha dit...

Amic anònim, habitualment contesta a tots els comentaris, tant en el meu blog com en facebook. Si alguna vegada no ho he fet és per falta de temps o prequè els comentaris son reflexions que moltes vegades no poden tindre una resposta. Gràcies pel teu comentari.

Anònim ha dit...

Entiendo que quieres rectificar y volver a contestar a quienes te planteamos cuestiones diversas en tu blog. Perfecto.
Pero que sepas que mi anterior comentario viene condicionado en el sentido de que tu penúltima publicación no tuvo ningún comentario de internauta alguno, como consecuencia, digo yo, de que la publicación de tu discurso de toma de posesión produjo 60 comentarios , y ninguno de ellos fue contestado por tí.

Vicent Forment ha dit...

Tens raó, intentaré recuperar el ritme de resposta que sempre ha tingut el blog. Que per cert és l'únic blog d'un regidor de l'Ajuntament en el que la gent pot fer el comentari que desitge.

Anònim ha dit...

Vicent, gracias. Es difícil ver a un político hacer autocrítica, y tú lo acabas de hacer con enorme elegancia. Sería conveniente, extremadamente conveniente, que tus socios, en el Ayuntamiento de Alaquás, empezaran a ejercerla,
Repito, gracias.

Vicent Forment ha dit...

El meus únics socis a l'Ajuntament son els 1193 votants del Bloc-Els Verds d'Alaquàs.