19 de gener 2007

EL VOT SECRET?

Una democràcia es sustenta en una gran quantitat de pilars, però sens dubte els principals són, el dret a la lliure expressió i el dret a triar.

La democràcia es pot descriure com una cohesió entre els deures i drets de les i els ciutadans per a exercir en plenitud, aquests deures i drets; la societat ha de garantir als individus les eines necessàries i oportunes; no es pot parlar de democràcia plena si un sector de la societat no conta amb les eines per a exercir els deures i drets. A partir dels pilars ja esmentats és que la o el ciutadà, individual o col·lectivament comença a desenvolupar-se en plenitud, per a l'assoliment dels seus objectius personals.

La limitació, manipulació, distorsió, o coacció que se done a l'hora d'exercir els deures o drets posa en greu perill una democràcia En el nostre país la constitució, convenis, tractats internacionals, lleis i els seus reglaments, són les eines de les quals es valen les persones per a gaudir i complir una vida ciutadana plena. Una democràcia deu mitjançant els seus poders o institucions garantir l'ús oportú d'aquestes eines, pel que l'estat com a garant de la democràcia no pot adduir desconeixement o impossibilitat econòmica, per a facilitar-li a l'individu l'ús, actiu, ple i a temps, dels seus deures i drets, sense distinció d'ideologia, religió, estrat social o discapacitat.

El Bloc d'Alaquàs ha presentat una moció al ple per a què l'Ajuntament inste al Govern a impulsar mesures que permeten a les persones invidents, poder exercir el dret al vot, garantint que aquest puga ser secret i lliure, mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguen factibles i aplicables.