24 de febrer 2007

LA SINDICATURA DE COMPTES

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, òrgan previst en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, és un element fonamental en el nostre sistema democràtic. La seua principal funció és, per delegació de les CortsValencianes, realitzar el control extern de la gestió economicofinancera del sector públic valencià, mitjançant la fiscalització dels comptes de les entitats que integren el dit sector; així com pronunciar-se sobre el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics.

La Sindicatura anualment realitza determinades auditories a diferents ajuntaments, per fiscalitzar el seu estat de comptes, enguany els ajuntaments que seran objecte d’aquestes fiscalitzacions són: Alaquàs, la VilaJoiosa, Altea, Picassent, Monòver, la Nucia, Benissa, Bunyol i Moncofa, seleccionats en funció del nombre de població i el volum de romanent negatiu de tresoreria en la liquidació de l'exercici de 2004.

Segur que al nostre alcalde no li agrada gens estar en la llista dels ajuntaments elegits, esperem amb impaciència l'informe de la Sindicatura. La llastima és que segur que és pronùncia després de les eleccions.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Adéu barrcons. adéu esPPeculació

www.adeupp.org

Anònim ha dit...

Company, tens el trist privilegi de compartir ranquing amb els Joves Socialistes del País Valencià (el que configura l'empresa Alianz) perquè tots dos dieu que feu servir "valencià" en lloc de català (només sou tres els qui ho dieu). No caldria revisar-ho?