06 de febrer 2007

RESIDÈNCIA PER A DISCAPACITATS

A premsa de hui trovem la notìcia sobre la moció que el Sr Alcalde presentarà al plenari del dijous, per exigir al Consell la creació d’una residència per a discapacitats al carrerò de l’Església.

En el Bloc estem a favor de la realització d’aquesta infraestructura, molt necessària per al nostre poble, però hem de recordar que el Pla de Protecció i Reforma Interior del Centre Històric, aprovat la legislatura passada, establia molt clarament mitjançant la unitat d'Execució CH2, quin ha de ser el futur per a les vivendes ubicades en aquest carrer, que no és altre que, la creació d'un centre d'artesania i seu del museu etnològic local.

Aquesta desició de l’Alcalde és una decisió electoralista contrària al Pla de Protecció del Centre Històric, decidida amb pressa i sense analitzar les seues conseqüències, per a la protecció del nostre patrimoni, com ja va passar amb la decisió de situar la seu de l'Escola Permanent d'Adults al Castell.

El que més hem preocupa d’aquesta decisió municipal, que ja va apereixer a la premsa el mes de maig de l’any passat és la intenció d'enderrocar una de les vivendes de la Plaça del Santíssim , per a donar major amplària al carrer i permetre l'accés de vehicles per a poder complir la normativa d’accesibilitat d’aquest tipus d’instal.lacions.

M’agradarìa des d’ací animar a l'equip de govern socialista i molt especialment a la regidora d'urbanisme, a que traguen del calaix de ta taula del despatx el PEPRI i comencen a conèixer-lo i a complir-lo, perquè resulta alarmant que pretenguen enderrocar una vivenda, que forma part del “Catàleg de Béns i Espais Protegits” del nostre poble, amb un nivell de protecció “Ambiental”, el qual impedix entre altres coses l’enderroc de l'edifici sense reconstruir amb posterioritat la seua façana aixi com els seus elements visibles, sense oblidar la prohibició general per a tot l'àmbit del Pla de concedir llicència d'ederrocament sense la prèvia obtenció del d'edificació, el qual impedix enderrocar cap vivenda del centre històric per a convertir-la en carrer.

Així mateix cal preguntar-se si resulta una decisió encertada, la creació d’esta d’infraestructura, en esta zona del poble sense resoldre prèviament la falta de places d’aparcament, el que provocarà un major col.lapse de la zona.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Xe Vicent! Que arribes a les 2000 visites.

Sort!