11 de febrer 2007

AUTOBÚS URBÀ

En el programa electoral del PSOE per a les eleccions municipals de l'any 2003 trobàvem un compromís electoral què deia “Estudiarem la creació d'una línia de transport pròpia Alaquàs-Aldaia, que permeta desplaçar-nos amb agilitat i sense necessitat del cotxe a les zones industrials, al cementeri nou, a les instal·lacions esportives del Bovalar, Centre d'Especialitats d'Aldaia,..., amb un servei ampli i regular. Este esforç proposarem realitzar-lo conjuntament amb Aldaia per a guanyar en eficàcia i poder connectar millor els nostres dos pobles amb molts punts d'interés comú.”

Una proposta que malgrat estar a final de la legislatura no s'ha realitzat, com tantes altres, però el mes curiós, és que repassant les actes dels últims plens, he pogut vore que el 21 de desembre es va debatre una moció de l'oposició en què es demanava: “Sol·licitar als serveis tècnics municipals un estudi, en el que es detallen i precisen les noves necessitats de transport públic urbà en el nostre municipi, valorant les connexions entre els col·legis, instituts, cementeri, centre de salut, mercat municipal, edificis públics, zones esportives i polígons industrials”

Segur que esteu pensant que el PSOE complint el seu programa electoral, va votar a favor de la proposta, però no, els quinze regidors socialistes van votar NO, argumentant que “estem en presència d'una competència municipal no obligatòria i que el nivell de recursos i de prestació de serveis per l'Ajuntament no permet assumir una competència que no ens correspon”.

Resumint que un autobús urbà no és competència municipal i que no tenen ni un euro per a dur-lo endavant. Llavors, perquè el va prometre el PSOE en el seu programa electoral si no estaven disposats a posar-lo en marxa?

Prenem nota per als compromisos electorals que realitze el PSOE en la pròxima campanya electoral.