09 de juliol 2008

La Directiva de la Vergonya

Manifest contra la directiva de la Unió Europea per la regulació dels immigrants

SOADI, Associació d'Alaquàs que s'ocupa d'ajudar els immigrants des de l'any 2002, davant les preocupants mesures que estan prenent algunes autoritats i en especial la d'abast europeu que ja es coneix com “Directiva de la Vergonya” i altres de semblants característiques MANIFESTA:

1) El total rebuig a aquestes polítiques que tracten les persones com si foren coses. Els immigrants uns anys enrere han contribuït a dinamitzar l'economia i enfortir les arques de la Seguretat Social; però ara, amb una situació de crisi, sobren i cal dificultar la seua integració. Aquesta dinàmica de “usar i tirar” aplicada a les persones ens rebaixa i degrada la nostra condició i crea un entorn social únicament de profit materialista que genera moltes ferides.

2) Som conscients que el moment actual és difícil pel que fa a la situació econòmica i això sembla fer justificable certes mesures. SOADI entén que els darrers anys han estat de sucosos guanys per a bancs i altres sectors especulatius i no és just que ara es vulga carregar la crisi al llom dels sectors més desvalguts com treballadors en precari, aturats i sobre tot immigrants indocumentats.

3) Pel que fa a la inqualificable directiva que la Unió Europea mira de portar endavant tractant de delinqüents aquells immigrants indocumentats que podran ésser detinguts per un període que ens sembla injustificable, és quelcom que ens omple de vergonya i per tant cridem a la reconsideració per part dels parlamentaris europeus o almenys dels que ens representen a nosaltres. Just ara que estem celebrant el seixantè aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, el Parlament Europeu tracta d'emetre una norma que de segur vulnera algun o diversos d'aquests drets.

4) És la intenció de SOADI i d'aquest manifest que tothom es trobe com a casa seua allà on estiga, que no hi haja discriminació per motiu de raça, sexe, llengua, creença... Que ningú no puga ser detingut si no ha comès cap falta o delicte, i que ho siga si correspon, aplicant els procediments judicials establerts per la llei.

5) Les persones han de ser lliures de poder viatjar, d’anar d’un país a altre sense ser perseguits ni criminalitzats per això. Molts espanyols i espanyoles han tingut molt que agrair a l’acollida d’altres països en moments on, com passa ara en tants altres llocs, la seua vida perillava per motius polítics o econòmics. Partim del fet que les persones tenim dret a la vida amb dignitat, i quan aquest dret perilla, també tenim dret a buscar les condicions que la facen possible.

6) Hem de tindre molt present que mentre tants milions de persones visquen empobrits per causa de la injustícia, mentre no tinguen expectatives per a ells o els seus fills i filles, els moviments migratoris no s’aturaran; davant d’aquesta situació, la nostra proposta és aconseguir un sistema econòmic just, que permeta que cadascú puga viure dignament a la seua terra, i quan decidesca marxar ho puga fer lliurement i sense posar en perill la seua vida.

7) Finalment volem manifestar, que la nostra senzilla i discreta tasca per servir i ajudar aquells que ho han deixat tot per trobar millor formes de vida i d'obrir-se camí, ens ha dut a conèixer realitats diverses, angoixant algunes, amb penalitats d'altres. Tot i amb això, en el fons hem conegut persones a qui estimem i per les quals continuarem lluitant.

SOADI

Alaquàs 7 de juliol de 2008.