07 d’octubre 2009

9 D'octubre

Un any mes i malgrat el canvi a l'alcaldia, el nostre Ajuntament serà dels pocs de la comarca, que no realitza cap acte per commemorar el 9 d'Octubre, Dia Nacional Valencià. Com que no cal que es quedeu a casa vos adjunte els actes organitzats pel Bloc per commemorar este dia.


4 comentaris:

Manolo Cervera "Xuru" ha dit...

¡Guaita lo ocurrit el divendres en la nit!.,Tal i com ens comenta el retor de l’esglesia de l’Assupcio el pasat dia 9 de septembre, la pujà del Crist es faria el dia 2 d’Octubre a les huit de la nit.La tal cossa la feu publica com es habitual despres de la provesso del dia del Crist cuant ja hem deixat al Crist en l’ Esglesia i dona les gracies als clavaris d’enguany i intenta que alguna colla del poble es fassa l’anim per al any seguent(cosa que per desgracia no ha sucseit).Hasda asi tot normal com sempre.

Arriba el dilluns ans de la pujà i personalmente cride al president d’Àmics de la cordà i li comente que parle en l’Ajuntament i els diga que com no hi han clavaris si tenien previst el tema dels coets pera la pujà .La contestacio de l’ajuntament es que no ens preocupem, que els Clavaris de la Mare de Deu 2009, com per desgracia i tos sabem no poguren acabar la seua pujà vindrien a tirar els coets que els habien sobrat.
A les huit de la nit les penyes L’espardenya i Wailers i atres persones ens presentem com teniem previst per a realitzar la pujà.Es el moment en que ens comuniquen, que no hi han coets,perque ningu a comunicat res al Ajuntament alegant que ningu a demanat permis per a tirar coets i que la nova normativa obliga a comunicar-ho i donar els DNI de les persones que han de tirar els coets. La tal decissio ens deixa sorpresos i malhumorats a la majoria dels alli presents.Davant la polemica decissio de l’Ajuntament, per majoria es decideix postpossar la pujà per al proxim 16 d’Octubre a les 20 h. L’intencio es poder parlar en l’Ajuntament i que ens explique el perque de la normativa nova i el per que si el dilluns estaba tot clar com aixina ens heu feren saber als membres d’Amics de la cordà canvien la seua opinio sense comunicaro a dingu i unilateralment.

Manolo Cervera i Cosme
Membre fundador d’Amics de la Cordà d’Alaquas
Subsecretari general de FVAAV

Manolo Cervera "Xuru" ha dit...

(Continuació a l'escrit anterior)

Algunes de les raons esgremides per els representants del Ajuntament son les seguents: (raons per atra banda sense cap ni trellat)

Ningu els a comunicat que es va acelebrar la pujà. Mentira el Sr. Retor heu feu public el dia 9 de septembre i Amics de la cordà els heu digue el dia 28 de septembre.

Argumenten que no hiabia seguro per al esmentat acte. Mentira tant si son els clavaris d’enguany com si es l’Ajuntament el que posa els coets, tenen asegurances que cobreixen tot l’any i no sols la setmsna de festes. Totes les companyies de asegurances fan contractes per a tot un any i no per a setmanes soltes.

Comenten que estan tant proper el fet lamentable del dia de la pujà de la Mare de Deu qui es faria responsable si ocorrera cuansevol cossa. Sense dubte el responsable del que puga ocorrer en Alaquas es l`’Ajuntament que al no haber clavaris es qui deu organitzar l’acte.

Pregunten que qui es deu de fer carrec de les indemnitsacions que reclamen els ferits de la pujà de la Mare de Deu. Persupost deu de ferse carrec la aseguransa que els Clavaris derruien tindre contractada i en tot cas l’Ajuntament ques el que es fa carrec de tot lo ocorrit en Alaquas

Argumenten que hia una nova normativa que prohibeix el fer cuansevol acte en coets si no hia una llista de tiradors i responsables. Mentira tans sol hia un esborrany d’un nou reglament que si tenin sort cuant el Ministeri d’industria l’envie a Bruseles ens l’ aprobaran. Dit reglament ha estat redactat i desarrollat en la seua totalitat per la Federacio Valenciana d’Associacions d’Amics dels Coets FVAAC( de la que soc membre en calitat de Subsecretari General) i de la Federacio de Dimonis i Diables del Pais Valencia FDDPV junt ala Generalitat Valenciana i atres estaments, per tant que no hem conten milongues d’algo en el que estic implicat en els ultims 2 anys. Son moltes les hores i els viatges a Madrid per a que no es perguen les formes i l’us i constums de el foc Valencia.( la normativa europea prohibia el coet solt( mai en tenalles) cossa que crec que hem aconseguit parar en benefici no sols de la Comunitat Valenciana sino de la resta del estat espanyol i els atres paisos que formen la UE.


Tans sols vull dirvos que les Pujaès, Baixaes,Pasejaes, Pasaes, Dutes de Sants, etc.. son les manifestacions de foc mes populars, puix el poble acompanya a les seus imatges de manera totalment espontanea, formant provessons de Coets(no obliden que les files de ciris encessos o les de Coets represnten els pilars de foc del temple d’Israel)i afetgin-se al acte desde les seues cases, orgullosos d’acompanyar al seu Crist en el nostre cas hasda l’arribada ala seua parroquia.Davant d’esta espontainetat es fa imposible el redactar una llista de tiradors de coets, aço no es una Cordà.

Despres de tot lo espossat sols en queda tornar a recalcar la manca de respecte mostrat per l’Ajuntament d’Alaquas a les NOSTERS TRADICIONS i les males formes al hora de fer les cosses. Som molts els implicats en les manifestacions festives i culturals relatcinades en la polvora per a que desde un Ajuntament es prengen mesures unilaterlment, d’amagat i en enganys o veritas a mitges.


Manolo Cervera i Cosme
Membre fundador d’Amics de la Cordà d’Alaquas
Subsecretari general de FVAAV

Anònim ha dit...

Hola vicent, per què no parlem amb Elvira i encarreguem al bigotes que ens organitze algo?. Segurament, vist el poc treball que té ara, ens faria una bona oferta i un preu econòmic, no creus?

Vicent Forment ha dit...

Ja ja ja, mira que sou bons. En eixe cas crec que casi ho deixem estar i que organitzen algo en mes temps un altre any.