17 de juliol 2008

EL NOU PGOU I EL PRESSUPOST MUNICIPAL

Imatge del difunt blog alaquasparla....

La veritat és que cada vegada que pense en les conseqüències que tindrà l'ampliació del període d'exposició pública del nou Pla General, fins al 30 de setembre, estic mes convençut que o JAG és un inconscient o està tan ficat en la seua campanya de promoció personal que ja li dóna el mateix el que passe en l'Ajuntament.
L'ampliació del termini d'exposició pública, suposarà com comentàvem el dilluns, que el PGOU no estarà aprovat definitivament l'any 2008 i per tant no podrà entrar en vigor fins a l'exercici pressupostari de 2009. Segurament recordareu que quan es va aprovar el pressupost municipal per a enguany, des del Bloc ja vam criticar que ens semblava com a mínim imprudent, que el pressupost municipal depenguera d'uns ingressos futurs que no es podran obtindre fins que el PGOU estiga en vigor.
El capítol mes important dels pressupostos és el de les inversions, i l'equip de govern municipal va plantejar en el seu moment unes inversions per a enguany de prop de 14 milions d'euros, de les quals al voltant de 11 milions es pagarien, de la venda del subsòl de diferents parcs; el Roser, el Dijous i el Rollet, per a la construcció d'aparcaments subterranis.

Davant l’impossibilitat d'obtindre en el present exercici pressupostari els esmentats 11 milions d'euros d'ingressos, ens trobem que o l'Ajuntament solament podrà invertir 3 milions d'euros o ens durà de nou a mes crèdits i per tant a superar definitivament el nivell màxim d'endeutament que marca la llei.