30 de desembre 2010

RECUPERAR LA CONFIANÇA

Estem vivint un moment complex i de difícil perspectiva. L’actual context d’adversitat econòmica ha anat derivant cap a situacions complicades. Moltes famílies han de fer importants esforços per arribar a final de mes; molts ciutadans busquen feina sense èxit; moltes empreses i comerciants tenen greus dificultats per subsistir... La situació, malauradament, és la que és i només amb l’esforç de totes i tots plegats li podrem donar la volta. La confiança, l’optimisme i les expectatives positives ens han de permetre eixir de la crisi més reforçats i amb majors oportunitats de futur.

En este sentit, la política juga un paper rellevant. La bona gestió dels recursos públics i la inversió pública en allò realment necessari és fonamental per fixar prioritats futures i accelerar el procés d’eixida de l’actual crisi econòmica. Ara bé, hui per hui, molts poden pensar que no només vivim una crisi econòmica, sinó també una important crisi política.

Molts ciutadans, han perdut la confiança en els polítics i veuen l’acció política com un element llunyà, tot i que és un instrument de primer ordre per aconseguir el bé comú. La regeneració democràtica és vital per retornar la confiança perduda als ciutadans que reclamen a crits una classe política diferent. Ara és el moment de responsabilitat, del rigor, de l’austeritat, de l’honradesa, de l’eficiència...

Però no només així serem capaços de generar les suficients expectatives positives per guanyar la crisis política i econòmica. També hem de requerir participació i consens en la presa de decisions.