23 de desembre 2011

UN PRESSUPOST COIX

A continuació vos reproduïsc la meua intervenció al plenari d'anit en el Punt de  l'aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici 2012Particularment sempre he pensat que un document com el dels pressupostos és mereix un ple extraordinari on tinga com a punt únic el debat sobre els mateixos, però és fa en un plenari amb 9 punts de l’ordre del dia,  aplegant el debat d’aquest punt a unes hores avançades i precedit d’una Comissió Informativa realitzada fa tan sols 24 hores.

Per al BLOC- ELS VERDS d’Alaquàs, resulta ètica i políticament impresentable, que els grups de l’oposició tinguem 72 hores per estudiar tota la documentació del plenari més important de l’any.  I per tant tal i com reclamarem ahir a la Comissió Informativa tornem a demanar que es deixe sobre la taula aquest punt per a poder estudiar-lo amb major profunditat. Ahir a la Comissió Informativa, la Sr. Alcaldessa ja va manifestar que no ho farà, perquè la convocatòria compleix tot el que marca la llei,i ens va dir que el Sr. Rus va convocar el plenari de la Diputació de València, amb menys temps encara, tan sols dir-li que a l’hora de triar en qui comparar-se podria fer-ho amb la seua companya de partit l’alcaldessa de Quart, que va facilitat la documentació del plenari en tres setmanes d’antelació.

Es porta a l’aprovació del ple el pressupost municipal que, com tots vostès saben, és el document que marca el full de ruta de l’acció de govern per al proper any, el document on es veuen reflectides les aspiracions, prioritats i propostes de qui governa i un document al que els qui estem a l’oposició ens agradaria poder aportar les nostres propostes, però els pressupostos  que tenim hui damunt de la taula, no són uns pressupostos fets entre tots, i en moments com aquestos el que deuria d’haver fet el govern socialista era tractar de pactar una eixida econòmica consensuada, i no buscar novament una fugida cap avant.

Lamentem que la Senyora Alcaldessa i el regidor d’hisenda abans de presentar els pressupostos no és reunisquen amb tots els regidors i regidores de l’oposició abans de convocar la comissió d’hisenda pertinent per plantejar-nos si volem fer propostes. I no només amb el regidor del BLOC-ELS VERDS, també amb el NO ADSCRIT i amb els del PP que segur que tots podem aportar el nostre granet de sorra en uns pressupostos com els actuals, sempre difícils i on de ben segur amb temps tots podem aportar idees i projectes. En eixe sentit dels del BLOC-ELS VERDS també lamentem que la nostra proposta que este plenari municipal, va aprovar per unanimitat el passat mes de juliol, de ficar el marxa els pressupostos participatius, haja quedat en paper mullat, ficant de manifest que vostès no creuen en la participació ciutadà, quan aquesta és la millor manera i la millor ferramenta de fer partícips als ciutadans de la gestió i les polítiques que fa l’ajuntament del seu municipi, la casa de tots. En eixe sentit des del BLOC- ELS VERDS lamentem que els alaquasers i alaquaseres més actius i més preocupats pel futur del nostre poble no puguen dir on els agradaria que el nostre Ajuntament invertirà, dedicarà o gastarà els seus diners.

Però abans d’entrar en matèria, voldria fer una reflexió. Els pressupostos tenen una gran transcendència, és cert. Podem discutir i establir polèmiques interminables entorn a les xifres. És evident que cal fer-ho, ja que estem parlant dels impostos de totes i tots. Són diners públics i cal ser estrictes amb la seua gestió. Però no hem de perdre de vista que els pressupostos són només paper i els papers poden convertir-se en paper mullat. Per tant, els pressupostos, tan importants com són, poden quedar en paper mullat si no són realistes amb les problemàtiques i necessitats de la gent, o si una gestió ineficient no els executa o porta a la pràctica. En definitiva la previsió de hui és menys important que la liquidació que farem d’este pressupost d’ací un any. El moment de la veritat serà quan vostès ens presenten com i de quina manera han gastat i executat les previsions que hui tenim damunt de la taula.

I en aquest sentit les últimes experiències que tenim de la seua gestió no ens auguren un bon final per aquest pressupost, com a mostra m’agradaria recordar al públic que ens acompanya i al que ens segueix des de casa quines han estat les liquidacions dels últims pressupostos d’este Ajuntament.
  • Romanent de tresoreria de 2007 -3.104.006,23
  • Romanent de tresoreria de 2008 -6.864.653, 99
  • Romanent de tresoreria de 2009 -5.093.944,67
  • Romanent de tresoreria de 2010 -5.965.983,08

O el que és el mateix per a que tots ens entenguem, vostès històricament presenten uns pressupostos que acaben sent paper mullat, sempre ingressen menys del que diuen que van a fer, però gasten molt mes del que diuen.

I esta liquidació negativa de prop de 6 milions d’euros o el que és el mateix prop de mil milions de les antigues pessetes de l’any 2010, és la que els obliga  hui a presentar un pressupost coix, amb una pata més llarga que l’altra, per compensar que abans s’ha gastat més del que s’ha ingressat, convertint-se en un costum ja que l’Ajuntament d’Alaquàs aprove pressupostos coixos.

I com han confeccionat eixe pressupost coix?, estirant molt una de les pates, la pata dels ingressos, uns ingressos que el pressupost preveu de 25.695.928€

ANÀLISI INGRESSOS

·    Venda de patrimoni.  Una part important d’eixos ingressos, prop de  3 milions d’euros, corresponen a la venda d’un solar al polígon de la Garrofera i el magatzem municipal de Camí Vell de Torrent. La valoració d’aquestes propietats està feta en 2008 i s’ha fet una rebaixa del valor del 15%, però si anem a les dades oficials del Ministeri de Foment, el preu del m2 del sol en municipis de entre 10.000 i 50.000 habitants a la província de València, ha baixat de 2008 a hui, mes d’un 30%, per tant en cas que es pogueren vendre eixes parcel·les, el preu de la venda seria com a mínim inferior en prop de mig milió d’euros. Per altra part aquestes operacions depenen de l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana que la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient te retingut i pendent des de l’esmentat 2008.


·   Préstec de legislatura per valor de 1 milió d’euros. El segon element que el Bloc- Els Verds considera de difícil compliment és l’operació de legislatura per 1.069.096,59€, que no només suposaria augmentar el deute de l’Ajuntament sino que com el propi interventor informa: “....dado que el criterio de los órganos tutelantes de la Comunidad Autónomo no sostienen dicho criterio, se recomienda solicitar autorización previa a la formalización de la operación”. És a dir, que és molt possible que la Conselleria que ho ha d’autoritzar no ho faça, i ja tindríem un milió més d’ingressos que possiblement no es produirà.


·  Increment de les aportacions de l’Estat en prop  1 milió d’euros. Un altre aspecte problemàtic són les transferències que s’esperen de l’administració de l’Estat. Per a nosaltres resulta unflat l’import de la participació en tributs de l’estat, doncs cal que si en 2011 s’està tornant la cinquena part de la liquidació negativa de 2008, en 2012 cal afegir també la cinquena part de la negativa de 2009, gràcies a les nefastes previsions que en el seu dia va fer el govern del Sr. Zapatero, en la seua obsessió en negar la crisi.
  
ANÀLISI DESPESES

Pel que fa a les despeses, el pressupost té les mateixes característiques.

·       En el capítol més gran que és el de personal es va començar a negociar amb els representants dels treballadors i treballadores una setmana abans del ple per aprovar els pressupostos. No s’ha arribat a cap acord concret, però s’ha avançat la voluntat de rebaixar els jornals si no ho fa el govern espanyol, eliminar la productivitat i les hores extres, a més de suspendre les aportacions al pla de pensions per al personal municipal. Una volta més, la falta de previsió i de voluntat política no ha permès arribar a cap acord amb els treballadors. I en trobem amb un Capítol I fictici, pendent de les mesures de reducció del sou dels funcionaris del governs central.

En el Capítol II, relatiu a despesa corrent i serveis, resulta difícil de creure una disminució tan gran de més d’un 42% quan la liquidació de 2010 va donar 10.171.483,38 euros d’obligacions reconegudes i ara ens diuen que van a passar a 5.690.135,48. Per poder creure’ns aquesta reducció, el govern socialista deuria haver iniciat ja esta política d’austeritat l’any 2011, i en canvi trobem moltes partides pressupostàries en les que enguany han gastat molt més del que tenien pressupostat.     

Concepte
 Pressupost 2011
despesa real
 Pressupost 2012
Energia vies publiques
300.000€
500.000€
391.400€
Festes populars
100.000€
140.000€
80.000€
Oci, temps lliure i joventut
65.000€
115.000€
55.000€

Per finalitzar deixen que els diga una cosa. Uns bons pressupostos han de tindre esperit i cos, L’esperit dels pressupostos no és res més que la ideologia que els impulsa, plasmada als programes electorals. El cos és la voluntat, el lideratge i la capacitat d’execució que els pressupostos prenguen forma. I eixa és la vertadera diferència entre un bon o un mal gestor. Vostès, que en teoria tenen unes prioritats polítiques, un esperit, que podríem compartir, resulta que, de facto les seues bones paraules no prenen ni forma no cos, i es queden en allò que dèiem paper mullat. Entendran que sigam escèptics davant la fiabilitat d’uns pressupostos confeccionats per aquells que han portat aquest Ajuntament a la deriva. No hi ha prou amb bones paraules i bones intencions, cal fiabilitat i aquest govern, ara per ara, no va sobrat.